Statut

  Asociația Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. MIELOM, statut actualizat la 15.09.2020

  CAP. I . DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE, FORMA JURIDICA A ASOCIATIEI

  ART. 1. Denumirea asociatiei este ASOCIATIA SPRIJIN, ORGANIZARE, SUPORT MIELOM – S.O.S. MIELOM, conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 149421/24.11.2015, emisa de Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice, denumita in continuare ASOCIATIA”.

  ART. 2. Sediul asociatiei este in Bucuresti, str. Hagi Ghita nr. 58, sector 1.

  ART. 3. Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului Director, cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.

  ART. 4. Durata de functionare a asociatiei este nelimitata.

  ART. 5. Asociatia se constituie si functioneaza in baza principiilor stabilite pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si dobandeste personalitate juridica din momentul inregistrarii in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

  Asociatia este un asezamant fara scop lucrativ sau patrimonial, neguvernamental.

  Asociatia Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, este o organizatie de sine statatoare, cu organe si patrimoniu propriu.

  Asociatia este independenta si autonoma fata de orice alte persoane fizice si juridice si fata de orice partid sau formatiune politica.

  5.1. Asociatia Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, este o organizatie neguvernamentala si functioneaza pe baza principiilor persoanelor juridice de drept privat, fara scop lucrativ, fiind supusa prevederilor O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

  ART. 6. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului propus.

  CAP. II. MISIUNEA, SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI, PATRIMONIUL

  ART.7.

  7.1. Misiune asociatie

  Dezvoltarea si derularea de activitati si programe specifice pentru imbunatatirea calitatii vietii pacientilor afectati de Mielom Multiplu, precum si amiloidoza.

  7.2. Scopul asociatiei

  Scopul asociatiei este de a reuni eforturile specialistilor si familiilor pentru a creste responsabilizarea comunitatii prin implicarea tuturor actorilor sociali in sustinerea pacientilor afectati de Mielom Multiplu, precum si amiloidoza, mai ales in ceea ce priveste accesul in timp real, pentru toti pacientii, la cele mai noi terapii precum si la studiile clinice.

  ART. 8. Obiectivele asociatiei

  In vederea realizarii scopului mentionat mai sus, Asociatia isi propune atingerea urmatoarelor obiective:

  1. Cresterea gradului de informare si constientizare a populatiei in ceea ce priveste Mielomul Multiplu, si amiloidoza – forma tot mai raspandita a cancerului maduvei osoase;
  2. Consilierea psihologica si medicala a pacientilor si familiilor acestora. Promovarea accesului la informatie si tratament;
  3. Atingerea unui nivel cat mai ridicat al aderentei/accesului la tratamente si programe specifice, la nivel national;
  4. Responsabilizare si lobby la nivelul structurilor guvernamentale in problematica acestei afectiuni;
  5. Suportul logistic al pacientilor netransportabili astfel incat acestia sa ajunga in locatiile unde isi fac tratamentul;
  6. Facilitarea comunicarii si impartasirea noutatilor catre si intre pacienti, la nivel national;
  7. Facilitarea accesului tuturor pacientilor la studiile clinice care se desfasoara in centrele mari prin asigurarea informarii atat a pacientilor cat si a medicilor din teritoriu;
  8. Sensibilizarea medicilor de familie pentru includerea in setul de analize uzuale a electroforezei proteinelor serice, astfel incat sa existe posibilitatea diagnosticarii precoce a gamapatiei monoclonale/mielomului multiplu;
  9. Sensibilizarea la nivel national a managementului spitalelor de a utiliza tehnica moderna de diagnostic si de a avea mereu disponibile in stoc produse pentru tratamentul specific, terapiile de intretinere si adjuvante (de ex. bifosfonati);
  10. Sustinerea efectuarii in timp real a autotransplantului medular pentru pacientii eligibili pentru transplant;
  11. Sustinerea aprobarii in timp real a initierii terapiei specifice Mielomului Multiplu, la diagnostic sau recadere, de catre C.N.A.S. (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) fara pauze de 1-3 luni pana la aprobarea medicamentului prin comisii;
  12. Sustinerea aprobarii de catre C.N.A.S. a recunoasterii / respectarii protocoalelor nationale / internationale specifice Mielomului Multiplu,si amiloidozei, nu doar a respectarii R.C.P.-ului produsului;
  13. Sensibilizarea directiunii / managementului spitalicesc in scopul sustinerii continue a specialistilor in domeniu;
  14. Sprijin material pentru pacienti aflati in situatii speciale. Situatiile speciale vor fi definite in baza unor criterii clar si transparent stabilite si care vor fi aprobate de Consiliul Director;
  15. Organizarea de actiuni / evenimente (inclusiv activitati comerciale) pentru strangerea de fonduri;
  16. Organizarea de conferinte de presa si alte activitati, care sa duca la cresterea gradului de constientizare a mass-mediei in general, cu privire la aceasta afectiune;
  17. Organizarea de conferinte tematice.

  ART. 9. Patrimoniul asociatiei

  Asociatia are patrimoniu propriu, distinct de cel al asociatilor.

  Patrimoniul social al asociatiei la data constituirii acesteia este alcatuit dintr-un activ patrimonial in valoare de 1075 lei, aport in numerar, satisfacand astfel cerintele art. 6 lit. f din O.G. 26/2000, depus de asociati.

  Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat, in conformitate cu legislatia romana in materie pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

  ART. 10. Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu venituri din sponsorizari, subventii, donatii, egate si cu alte contributii in bani sau/si natura de la persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legii.

  CAP. III. ACTIVITATI ECONOMICE ALE ASOCIATIEI

  ART. 11. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul parincipal al acesteia.

  ART. 12. Asociatia poate infiinta societatii comerciale. Dividentele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

  CAP. IV. MEMBRII ASOCIATIEI

  ART. 13. Sunt membrii ai Asociatia Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, toti aceia care adera la aceasta Asociatie, fiind intru totul de acord cu Statutul asociatiei, scopului si obiectului de activitate al acesteia, contribuind impreuna cu membrii asociatiei la bunul mers al acesteia.

  13.1. Asociatia are ca membri persoane fizice care se impart in urmatoarele categorii:

  1. Membri asociati fondatori – persoanele fizice care au infiintat Asociatia si contribuie moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
  2. Membri asociati cotizanti – persoane fizice care au aderat la Asociatie dupa momentul infiintarii acesteia;
  3. Membri de onoare – persoane fizice sau juridice care aduc servicii deosebite in promovarea obiectivelor sau care o sprijina in mod substantial din punct de vedere financiar si material, desemnate ca atare de catre Adunarea Generala;
  4. Membri activi – persoane fizice care se implica activ in implementarea activitatilor Asociatiei, dar nu participa la patrimoniul Asociatiei;
  5. Membri simpatizanti – persoane fizice care adera la scopurile Asociatiei si o sprijina, prin diverse mijloace, in realizarea acestora;
  6. Personal angajat – persoane fizice angajate potrivit Legislatiei muncii.

  ART. 14. Dobandirea calitatii de membru

  • Orice persoana care doreste sa devina membru al Asociatiei, trebuie sa completeze o cerere scrisa de adeziune. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana a carei adeziune a fost aprobata de catre Consiliul Director, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii.
  • Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei.
  • Calitatea de membru al Asociatiei Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, nu este transmisibila.

  ART. 15. Calitatea de membru se pierde prin:

  1. deces, in cazul persoanelor fizice;
  2. retragerea la cerere, in acest caz hotararea de retragere se comunica Consiliului Director;
  3. prin excludere astfel:
   • In cazul nerespectarii prevederilor statutului Asociatiei;
   • In cazul savarsirii unor fapte care aduc atingere prestigiului Asociatiei;
   • In cazul neachitării cotizației in termenele stabilite de Consiliul Director.

  ART.16.

  1. Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului social si își pierd drepturile si obligațiile conferite de calitatea de membru.
  2. Pierderea calitatii de membru se constata de Consiliul Director si se decide de Adunarea Generala.

  ART. 17. Incompatibilitati cu calitatea de membru

  • Sunt membri sau sustinatori declarati ai unei organizatii ce militeaza impotriva drepturilor si liberatatilor fundamentale ale omului;
  • Ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice cu atributii in domeniile in care activeaza Asociatia.

  ART. 18. Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

  1. sa faca propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a Asociatiei;
  2. sa defineasca programe de actiuni pentru indeplinirea strategiei adoptata de Asociatie;
  3. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
  4. sa participe la luarea deciziilor prin vot liber;
  5. sa foloseasca baza materiala si localurile Asociatiei in vederea desfasurarii de activitati subsumate scopurilor declarate ale acesteia;
  6. sa fie informati conform prevederilor Statutului si a altor reglementari interne asupra deciziilor adoptate de Adunarea Generala si Consiliului Director;
  7. sa conteste, in conditiile Statutului si ale legilor in vigoare, deciziile organelor Asociatiei;
  8. ceilalti membri ai asociatiei au drepturile de la lit. e si f.

  ART. 19. Membrii fondatori si asociati ai Asociatiei au urmatoarele obligatii:

  1. sa contribuie la elaborarea si implementarea strategiilor, programelor, proiectelor din domeniul de activitate al Asociatiei;
  2. sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Statut si toate deciziile adoptate de Asociatie;
  3. sa achite obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
  4. sa participe la toate sedintele si actiunile la care sunt convocati de catre Consiliul Director;
  5. sa protejeze imaginea Asociatiei si sa aiba o conduita corespunzatoare valorilor pe care le promoveaza Asociatia;
  6. ceilalti membrii au obligatia respectarii prevederilor art. 18 lit. a), b) si e).

  ART. 20. Membrii fondatori si membrii asociati platesc o cotizatie in cunatumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala.

  CAP. V. STRUCTURA ORGANIZATORICA

  ART. 21. Structura

  Organele de conducere ale al  Asociatiei Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, sunt:

  1. Adunarea Generala, este oganul suprem de conducere al Asociatiei, compus din totalitatea membrilor asociati;
  2. Consiliul Director, organul executiv al Asociatiei;
  3. Cenzorul sau Comisia de Cenzori, organul de control al Asociatiei;
  4. Presedinte si Vicepresedintele, organul de reprezentare al Asociatiei;

  ART. 22. Adunarea generala – este organul suprem de conducere al asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor (fondatori si cei care dobandesc calitatea de asociati) si este prezidata de Presedintele Asociatiei.

  ART. 23. Sedintele Adunarii Generale

  Adunarea Generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii cu drept de vot deliberativ.

  ART. 24. Convocarea Adunarii Generale

  Adunarea Generala ordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau cel putin o treime din numarul asociatilor, cu cel putin 15 zile inaintea intrunirii, prin instiintari scrise (posta, curier, fax, e-mail) sau telefonice.

  Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul Director se convoaca de catre Consiliul Director sau cel putin o treime din numarul asociatilor, cu cel putin 15 zile inaintea intrunirii, prin instiintari scrise (posta, curier, fax, e-mail) sau telefonice.

  ART. 25. Competenta Adunarii Generale

  1. Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
  2. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
  3. Alege si revoca membrii Consiliului Director;
  4. Alege si revoca Cenzorul sau Comisia de Cenzori;
  5. Controleaza activitatea Consiliului Director si a Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
  6. Decide primirea de noi membri;
  7. Infiinteaza filiale;
  8. Aproba si/sau modifica actul constitutiv si statutul;
  9. Aproba orice alta masura necesara indeplinirii scopului asociatiei;
  10. Hotaraste cu privire la investitiile asociatiei;
  11. Decide cu privire la actionarea in judecata a oricarui membru al Consiliului Director, pentru eventualele pagube aduse asociatiei din culpa sa;
  12. Dizolva si lichideaza asociatia si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
  13. Orice alte obligatii prevazute de lege sau statut.

  Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide.

  ART. 26.

  1. Adunarea Generala este condusa de presedinte sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul sau.
  2. Conducatorul Adunarii are obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti.

  ART.27.

  1. Cu ocazia fiecarei Adunari Generale se intocmeste un proces-verbal in care se consemneaza prezenta, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc si hotararile care s-au luat.
  2. Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul – verbal aflat la secretarul asociatiei.

  ART. 28. Adunarea se intruneste la sediul asociatiei sau in alt loc indicat in scrisoarea de convocare. Hotararile se iau prin vot deschis.

  ART. 29.

  1. Delegarea votului catre un alt asociat se poate face prin corespondenta, fax, e-mail daca asociatul se afla in situatii care nu permit participarea.
  2. Niciun asociat nu poate fi delegat sa voteze pentru mai mult de 2 asociati.

  ART. 30. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

  ART. 31. Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau a dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta , in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

  ART. 32. Consiliul Director se compune din persoane cu functii executive in cadrul Asociatiei, care pot fi membrii asociati sau persoane din afara Asociatiei, cu conditia ca acestea din urma sa nu reprezinte mai mult de o patrime din componenta sa. Consiliul Director este compus dintr-un numar impar de membri. Presedintele conduce Consiliul Director si reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.

  In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

  • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri sau cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
  • incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
  • aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei
  • aproba strategiile departamentelor Asociatiei;
  • poate imputernici orice persoana, inclsiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociatiei, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;
  • se asigura de respectarea drepturilor si obligatiilor membrilor asociati;
  • stabileste colaborarile cu alte organizatii nonguvernamentale, cu institutii ale statului sau companii, in vederea indeplinirii scopurilor Asocatiei;
  • hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
  • indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

  Consiliul director isi poate elebora un regulament de functionare.

  ART. 33. Consiliul Director este constituit din 3 membri daca asociatia are intre 3 si 50 de membrii asociati, din 5 membrii asociati daca Asociatia are intre 51 si 100 de membrii asociati si din 7 membrii daca Asociatia depaseste 100 de membrii asociati, numiti de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea realegerii lor pentru mai multe mandate, dar si posibilitatea revocarii lor din functie.

  ART. 34.

  1. Consiliul Director se intruneste ori de cate ori nevoile asociatiei o impun.
  2. Consiliul Director este convocat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul sau, cu cel putin 3 zile inainte de data fixata.
  3. Consiliul Director se poate intalni si prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.
  4. Consiliul Director delibereaza in mod valabil, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta decizii valabile cu jumatate plus unu din voturi.
  5. Dezbaterile, deliberarile si deciziile Consiliului Director se consemneaza intr-o minuta (proces-verbal) si se va incheia cu ocazia fiecarei sedinte de consiliu.

  ART. 35. Asociatia va avea un cenzor cand va avea un numar de 15 membri si o Comisie de cenzori cand va avea un numar de 100 de membri, desemnati de catre Adunarea Generala.

  In realizarea competentei sale, Cenzorul sau Comisia de cenzori:

  • verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
  • are obligatia de a examina cel putin odata pe semestru conturile asociatiei si sa informeze Consiliul Director si Adunarea Generala;
  • intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale;
  • poate participa la sedintele Consiliului director fara drept de vot;
  • la lichidarea Asociatiei, controleaza operatiunile de lichidare;
  • indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

  ART. 36. Incompatibilitati cu functia de cenzor:

  • Nu poate fi cenzor un membru al Consiliului Director sau o persoana care primeste, sub orice alta forma pentru alte functii decat cea de Cenzor, un salariu sau o remuneratie din partea Asociatiei.

  ART.37. Presedintele

  Presedintele Asociatiei Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, are urmatoarele atributii:

  1. Reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
  2. Coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei;
  3. Conduce Consiliul Director in lipsa unei Director ales prin Adunarea Generala;
  4. Prezideaza Adunarea Generala;
  5. Decide asupra politicilor de finantare a Asociatiei;
  6. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

  In lipsa Presedintelui Asociatiei, vicepresedintii exercita atributiile acestuia.

  CAP. VI. VENITURI

  ART. 38. Veniturile asociatiei provin din:

  1. cotizatiile membrilor;
  2. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
  3. dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
  4. venituri realizate din activitati economice directe;
  5. donatii, sponsorizari sau legate;
  6. resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
  7. sumele atrase pentru finantarea programelor de utilitate publica, prevazute in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz;
  8. venituri obtinute din activitati economice directe realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate al Asociatiei;
  9. alte venituri prevazute de lege.

  CAP. VII GESTIUNEA ASOCIATIEI

  ART. 39. Gestiunea Asociatiei Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, se tine in conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul financiar incepe de la 1 Ianuarie si se incheie la 31 Decembrie, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data inscrierii Asociatiei  in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

  39.1. Contabilul Asociatiei Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, poate sa primeasca o indemnizatie lunara stabilita de Consiliul Director pe baza unui contract.

  39.2. Si membrii Consiliului Director pot beneficia de indemnizatii lunare. Acest lucru trebuie propus de Consiliul Director si supus la vot in cadrul Adunarii Generale unde trebuie sa fie aprobat in unanimitate.

  39.3. Gestiunea financiara se tine de catre un contabil autorizat fiind controlata de Cenzor si supusa Adunarii Generale.

  39.4. Asociatia poate avea conturi in LEI, dar si valuta.

  CAP. VIII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

  ART. 40. Dizolvarea Asociatiei intervine in unul din urmatoarele cazuri:

  1. De drept, cand se ajunge in una din situatiile stabilite de art. 55 din O.G. 26/2000;
  2. Prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
  3. Prin hotararea Adunarii Generale luata cu votul a 2/3 din numarul membrilor Asociatiei.

  ART. 41. Lichidarea asociatiei se va face in conformitate cu dispozitiile art. 60 din O.G. 26/2000.

  Bunurile ramase in urma lichidarii se vor transite catre o persoana juridica de drept privat cu scop identic sau asemanator prezentei Asociatii.

  CAP. IX. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

  ART. 42. Asociatia Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom,  va avea stampila proprie ce se va aplica pe toate documentele emanand de la aceasta.

  ART. 43. Asociatia Sprijin, Organizare, Suport Mielom – S.O.S. Mielom, in realatiile cu autoritatile, institutiile publice, presa, sau orice alte persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, in scopul promovarii Asociatiei va avea un purtator de cuvand desemnat de Consiliul Director.

  ART. 44. Presedintele si, daca e cazul, vicepresedinte au drept de semnatura in relatiile economico-financiare ale Asociatiei si raspund pentru aceasta in fata Adunarii Generale.

  ART. 45. Prevederile prezentului statut se intregesc cu dispozitiile legale in vigoare.

  Prezentul statut s-a întocmit in 5 (cinci) exemplare originale.

  PRESEDINTE:
  SOCEANU CAMELIA-MANUELA
  Donatie SOS Mielom

  Fă o donație către SOS Mielom

  Vrei să ne ajuți?

  Pentru plata cotizațiilor și a donațiilor, vă informăm că, începând cu 01.02.2019, contul Asociației S.O.S. Mielom s-a mutat de la BANCPOST la BANCA TRANSILVANIA.

  Noul număr de cont este:
  RO34BTRLRONCRT0PC2888801